Leiderschap

talentontwikkeling-eigenaarschap

2-daags leiderschapsprogramma Talentontwikkeling & eigenaarschap

It takes more than just practice! Talent ontwikkelen begint bij willen investeren in jezelf en in je denkstijl…

Direct aanmeldenLees meer

placeholder

3-daags Talentprogramma Oog voor talent

Houd jij je bezig met talentmangement of is dit je wens? Wil je talent ontwikkelen en vormgeven? Wil je mensen laten groeien in dat waar ze goed in zijn? Wil jij ze verantwoordelijkheid geven?

Direct aanmeldenLees meer

placeholder

3-daags leiderschapsprogramma Effectief & persoonlijk leiderschap

Wil je leren wat voor leider jij bent? Hoe geef jij vorm in deze lastige tijden aan leiderschap…

Direct aanmeldenLees meer

Adviseren, hoe doe je dat? Adviesvaardigheden

Adviseren en beïnvloeden. Hoe doe je dat?

Je rol als professional wil je optimaal vervullen, met zoveel mogelijk impact en met al je denk- en daadkracht en op een manier die bij jou én de ander past. Je wilt beïnvloeden, adviseren en de juist vragen stellen?

Direct aanmeldenLees meer

placeholder

Balans werk en privé

Heb je te weinig invloed op wat je doet? Altijd het gevoel dat de tijd te kort is? In deze hectische tijden waarin er veel van je wordt gevraagd, is een juiste balans werk versus privé essentieel.

Direct aanmeldenLees meer

Boeien en binden van medewerkers

Boeien en binden van medewerkers

Wil jij je medewerkers goed aansturen en coachen in hun werkzaamheden? Heb je inzicht in de persoonlijke behoefte van je medewerkers? Wil jij je medewerkers helpen het beste uit zichzelf te halen?

Direct aanmeldenLees meer

Coachend leidinggeven

Coachend leidinggeven

Wil jij je medewerkers echt verantwoordelijkheid geven? Wil jij dat je medewerkers in beweging komen doordat ze de doelen halen? Wil jij coachende vaardigheden leren…

Direct aanmeldenLees meer

placeholder

Functionerings- en beoordelingsgesprekken 3.0

Wil je echt een effectief gesprek kunnen voeren? Wil je echt in gesprek met je medewerker en je medewerkers ontwikkelen ? Hoe motiveer je en zorg je ervoor dat je gesprekken…

Direct aanmeldenLees meer

placeholder

Ken en herken talent

Heb je voldoende en het juiste talent in huis om de toekomst van de organisatie veilig te stellen? Weet je om te gaan met de ambities van je medewerk(st)ers?

Direct aanmeldenLees meer

placeholder

Hoe inzetbaar ben jij?

In welke branche je ook actief bent, er worden voortdurend nieuwe eisen gesteld. Omdat de technologie verandert, de markt verandert en de maatschappij verandert…

Direct aanmeldenLees meer

placeholder

Mijn missie, mijn waarden versus de missie – en
organisatiewaarden

Wat zijn jouw waarden? Hoe verhouden deze zich tot de missie en de waarden van het bedrijf?

Direct aanmeldenLees meer

placeholder

Onderhandelen vanuit zelfbewustzijn

Onderhandelen kun je leren. Het is een spel. Wantrouwen en weerstand van de andere partij horen daarbij. Bureau V.R.I.S. leert je daar mee om te gaan.

Direct aanmeldenLees meer

placeholder

Ontwikkelen van Lef

Wil je zelfbewuster en zichtbaarder zijn? Wil je keuzes kunnen maken? Met onze training ‘Lef’ benut je je talent, leer je je eigen kwaliteiten…

Direct aanmeldenLees meer

placeholder

Optimale inzetbaarheid

In welke branche je ook actief bent, er worden voortdurend nieuwe eisen gesteld. Daar wil je op voorbereid zijn. Dat kan alleen als je blijft investeren in jezelf en je team.

Direct aanmeldenLees meer

placeholder

Persoonlijk leiderschap

Wil jij je persoonlijk leiderschap in combinatie met jouw rol als professional verder ontwikkelen? Wil je weten wie je bent en hoe je kunt verbinden met de ander?

Direct aanmeldenLees meer

placeholder

Projectmanagement

Kun je een goed evenwicht vinden tussen klantgerichtheid, inplannen en kostenbeheersing? Kun je helder het projectresultaat formuleren en een duidelijk plan trekken?

Direct aanmeldenLees meer

placeholder

Praktisch leidinggeven

Kun je aansluiting vinden bij de medewerkers, opdrachtgevers,. leidinggevenden en collega’s? Weet je wat voor effect je manier van praten en handelen heeft op je gesprekspartners…

Direct aanmeldenLees meer

placeholder

Projectleider met communicatieve vaardigheden

Kun je goed aansluiting vinden bij de medewerk(st)ers, opdrachtnemers, opdrachtgevers, leidinggevenden en collega’s? Weet je wat voor effect je manier van praten…

Direct aanmeldenLees meer

placeholder

Teamontwikkeling

Een goed team bestaat uit meerdere individuen, die zich samen verbinden aan een doel, die ieder weten wat hun kracht is en die elkaar versterken.

Direct aanmeldenLees meer

placeholder

Timemanagement

Heb je het gevoel dat je te weinig tijd hebt en dat je nog te veel moet doen? Dat je werk nooit af komt? Dat alles tegelijk komt? Heb je stapels papier op je bureau…

Direct aanmeldenLees meer

placeholder

Verdieping Projectleider met Communicatieve Vaardigheden

Je hebt de opleiding Projectleider met communicatieve vaardigheden met goed gevolg afgerond. Om je rol als professional nog verder te ontwikkelen en te verdiepen…

Direct aanmeldenLees meer

placeholder

Visievorming

Je bent directielid of management lid? Je wilt weten waar jouw organisatie voor staat en wat de toegevoegde waarde van jullie organisatie is? Hoe jouw medewerkers dat uit gaan dragen?

Direct aanmeldenLees meer

placeholder

Ziekteverzuimbeheersing

Ken je dat ook in je bedrijf? Het ziekteverzuim onder je medewerk(st)ers stijgt, de premies stijgen ook en de werkdruk stijgt, want minder mensen moeten meer werk doen…

Direct aanmeldenLees meer