ROC van Twente

Jacqueline de Bree heeft intervisie gegeven aan een groep medewerkers die zich bezighoudt met tweedelijns zorg voor jongeren met begeleidingsvragen in het ROC van Twente.
Deze groep medewerkers heeft haar begeleiding waardevol gevonden en gaf haar gemiddeld een 4.3 op een 5 puntenschaal. Vooral blijkt Jacqueline een goede invloed te hebben op de sfeer in de groep.

bureauvris