Intervisie

Een georganiseerd overleg tussen collega’s om het functioneren te verbeteren noemt men intervisie. Intervisie is met en van elkaar leren. Laten zien wie je bent, wat je kunt en de wens om de werkvragen om te zetten in het juiste daar gaat het om. Samen met je collega’s vanuit leren en ontwikkelen, nieuwe inzichten krijgen. Bij het functioneren en presteren in teamverband, is het verkrijgen en delen van interpersoonlijke waarden, kennis en inzichten essentieel. Op welk werkniveau dan ook. Dat vraagt om vertrouwen, verbinding en verdieping. Om op basis daarvan samen verder te groeien, te ontwikkelen en te verbeteren. Door elkaars kwaliteiten, capaciteiten en talenten te erkennen, te herkennen en te benutten. Want pas als je ziet, kan je verder kijken. De term daarvoor is Intervisie. Onze deskundige en professionele coaches begeleiden bevlogen!

Geïnteresseerd in de mogelijkheden? Neem contact op!

Kies voor verbinding