Train-de-trainer optimaal coachen

Wil je optimaal trainen en coachen? Jouw didactische vaardigheden op de juiste manier inzetten? Heb je inzicht in je eigen kwaliteiten en vaardigheden en weet je dit optimaal te benutten? Hoe inspireer jij en laat jij de ander vanuit vertrouwen ontwikkelen? Bureau V.R.I.S. ziet het als haar missie om trainers, docenten en instructeurs te begeleiden bij en inspireren tot het verkennen en verleggen van hun persoonlijke grenzen, waardoor een ruimere blik en nieuwe mogelijkheden ontstaan. Deze training is bij uitstek een optimalisatie in jouw rol als (interne) trainer, docent of instructeur.

Resultaten

 • Je bent in staat vertrouwen te geven
 • Je hebt inzicht in effectief communiceren door communicatievoorkeurstijlen
 • Je bent in staat te observeren en op de juiste manier feedback te geven
 • Je hebt inzicht in interpersoonlijke communicatiestrategieën en zet deze in
 • Je bent in staat groepen te coachen en een spiegel voor te houden
 • Je hebt inzicht in je eigen kwaliteiten en die van een ander en zit dit in
 • Je bent in staat jezelf én anderen te ontwikkelen
 • Je kunt reflecteren en zet dit in
 • Je bent in staat verschillende werkvormen aan te bieden
 • Je bent in staat didactische vaardigheden in te zetten
 • Je bent een echte trainer en coach, waarbij een ander ondersteunen in zijn/haar
  ontwikkeling jouw passie is

 • Je bent in staat snel te schakelen en je stelt de juiste vragen
 • Je coachende vaardigheden zijn goed ontwikkeld, je hebt hier inzicht in en je weet optimaal te coachen en te trainen

Inhoud

 • Nut en noodzaak train-de-trainer.
 • Leerdoelen formuleren
 • Competentieprofiel trainer versus Insights Profiel
 • Trainen een vak apart (kapstok)
 • Uitleg systeem Insights Discovery en de psychologische voorkeuren
 • Interpersoonlijke communicatiestrategieën kennen en inzetten
 • Vertrouwen geven en ontvangen
 • Bewustwording creëren
 • Kwaliteiten herkennen en herkennen bij jezelf en bij anderen
 • Plan van aanpak en verschillende reflectiemomenten
 • Vertaalslag kwaliteiten in concreet gedrag en het effect ervan
 • Communicatiemethoden
 • Feedback geven en ontvangen
 • Observatietechnieken en reflectievermogen
 • Rollenspellen begeleiden, helder instrueren en evalueren
 • Structuur en opbouw in de training
 • Verschillende werkvormen
 • Inspireren en ontwikkelen
 • Afstemmen en verbinden
 • Presentatietechnieken en eindpresentatie

Doelgroep

Ondersteunend personeel/leidinggevenden/docenten/instructeurs

Duur training

3 dagen (niet aangesloten)

Groepsgrootte

Minimaal 4 en maximaal 12

Tarief

€ 1.450,= per persoon inclusief Insights Profiel en 2 individuele coachgesprekken

Locatie en data

Utrecht, Arnhem
Start 30 oktober 2018, 27 november 2018, 11 december 2018
Direct aanmelden 

Trainers

Jacqueline de Bree
Jacqueline de Bree
Jacqueline Hovenkamp
Jacqueline Hovenkamp

Inschrijven

Terug naar het overzicht